Sinds de laatste update van Google Chrome (versie 37) werken sommige pop-ups niet meer in naa-keuze. Wij zijn op de hoogte van dit probleem en proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen. Wij raden u aan om tijdelijk Internet Explorer of Mozilla Firefox te gebruiken.

Welkom op de website van budgethoudersvereniging Naar-Keuze
Naar-Keuze is een belangenorganisatie voor ouders/ familie van mensen met een beperking, die een PGB hebben. Dat kan een PGB voor AWBZ zorg zijn, voor huishoudelijke verzorging of een andere WMO-voorziening. In elke levensfase kunnen zij met de meest uiteenlopende vragen bij ons terecht. Zo informeren en adviseren wij bij vragen over het persoonsgebonden budget, vervoer, thuishulp, de WMO, PGB en onderwijs, leerling-gebonden financiering onderwijs, wonen met een PGB in een kleinschalige woonvorm, enz.

Naar-Keuze biedt:
Ouder-oudercontacten
Ondersteuning door ervaren budgethouders
Actueel nieuws voor budgethouders
Elk kwartaal een Nieuwsbrief
Juridische ondersteuning ook bij bezwaar en beroep tegen BJZ, CIZ of zorgkantoor Regionale informatiebijeenkomsten
Landelijke themadagen
Naar-Keuze is aangesloten bij Ieder(in)

Bestuur NK 2013